@article{Marcinkowski:1998,
  author  = "K. Marcinkowski",
  title   = "Aspekty cierpienia w kontek¶cie wewnętrznej ewolucji bohatera w "Królu-Duchu"",
  journal = "Almanach Historycznoliteracki",
  volume  = "T. 1",
  pages   = "63--73",
  year    = "1998",
  note = "",
}