@article{Ruszczyńska:1998,
  author  = "M. Ruszczyńska",
  title   = "Romantyczna proza historyczna Dominika Magnuszewskiego",
  journal = "Almanach Historycznoliteracki",
  volume  = "T. 1",
  pages   = "75--83",
  year    = "1998",
  note = "",
}