@article{Mrówczyńska:2001,
  author  = "M. Mrówczyńska",
  title   = "Identyfikacja ruchu punktów kontrolowanych zlokalizowanych na budynku posadowionym na gruntach zaburzonych glacitektonicznie",
  journal = "Zeszyty Naukowe Politechniki Zielonogórskiej : Budownictwo : Zagadnienia geotechniki Środkowego Nadodrza",
  volume  = "nr 117",
  number  = "30",
  pages   = "121--129",
  year    = "2001",
  note    = "Oficyna Wydaw. Politechniki Zielonogórskiej, Zielona Góra",
}