@article{Świderska-Włodarczyk:1998,
  author  = "U. Świderska-Włodarczyk",
  title   = "Wizerunek Niemców w średniowiecznej Polsce : na podstawie wybranych źródeł",
  journal = "Studia Zachodnie",
  volume  = "T. 3",
  pages   = "15--20",
  year    = "1998",
  note = "",
}