@article{Korbicz:2000,
  author  = "J. Korbicz",
  title   = "Lubuskie Towarzystwo Naukowe w latach 1996-1999",
  journal = "Studia Zielonogórskie",
  volume  = "T. 6",
  pages   = "149--160",
  year    = "2000",
  note = "",
}