@article{Świderska-Włodarczyk:1999,
  author  = "U. Świderska-Włodarczyk",
  title   = "Wizerunek Niemców w Polsce w czasach odrodzenia",
  journal = "Studia Zachodnie",
  volume  = "T. 4",
  pages   = "63--71",
  year    = "1999",
  note = "",
}