@article{Ogiołda:2000,
  author  = "E. Ogiołda",
  title   = "Własności opisujące elastyczne systemy pneumatycznego odwiórowania w aspekcie niezawodności",
  journal = "Zastosowania Ergonomii",
  volume  = "nr 1-2",
  pages   = "13--21",
  year    = "2000",
  note    = "Centrum Zastosowań Ergonomii, Zielona Góra",
}