@article{Świderska-Włodarczyk:2001,
  author  = "U. Świderska-Włodarczyk",
  title   = "Idee wojny sprawiedliwej w twórczości Jana Kochanowskiego",
  journal = "Sbornik Prací Filozoficko - Přírodowědeckě Fakulty - Slezskě Univerzity w Opave. Řada Literárnévédná (A)",
  volume  = "z. 3",
  pages   = "5-12",
  year    = "2001",
  note = "",
}