@article{Ruszczyńska:1999,
  author  = "M. Ruszczyńska",
  title   = "Romantyczny krajobraz czyli kartki z podróży po Galicji",
  journal = "Almanach Historycznoliteracki",
  volume  = "T. 2",
  pages   = "123--130",
  year    = "1999",
  note = "",
}