@article{Marcinkowski:1999,
  author  = "K. Marcinkowski",
  title   = "Ideologiczne racje pozytywizmu : (szkic problematyki)",
  journal = "Almanach Historycznoliteracki",
  volume  = "T. 2",
  pages   = "237--241",
  year    = "1999",
  note = "",
}