@article{D±browska-Burkhardt:2000,
  author  = "J. D±browska-Burkhardt",
  title   = "Polonica in der Schul- und KIrchenbibliothek in Sorau im 18. Jahrhundert",
  journal = "Studia i Materiały Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze. Germanistyka",
  volume  = "nr 15",
  pages   = "23--31",
  year    = "2000",
  note = "",
}