@article{Grabińska:2001,
  author  = "T. Grabińska",
  title   = "O roli etyki w ekonomii według Amartyi Sena",
  journal = "Archeus",
  volume  = "T. 2",
  pages   = "131--140",
  year    = "2001",
  note    = "Wydaw. Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok",
}