@article{Osękowski:2001,
  author  = "C. Osękowski",
  title   = "Fiasko polityki integracyjnej państwa wobec grup ludnościowych w Polsce zachodniej i północnej po II wojnie światowej",
  journal = "Balcanica Posnaniensia. Acta et studia",
  volume  = "T. 11/12",
  pages   = "265--271",
  year    = "2001",
  note = "",
}