@article{Maron:1994,
  author  = "N. Maron and O. Maron",
  title   = "Model of interstellar dust and extinction",
  journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej : Fizyka - Chemia",
  volume  = "nr 106",
  number  = "6-7",
  pages   = "93--121",
  year    = "1994",
  note    = "Wydaw. WSI, Zielona Góra",
}