@article{Ilciów:2002,
  author  = "A. Ilciów and W. Hładkiewicz",
  title   = "Znaczenie kapitału społecznego w sektorze publicznym",
  journal = "Studia i Materiały : Referaty : Ekologia pogranicza",
  volume  = "T. 20, nr 1",
  pages   = "168--174",
  year    = "2002",
  note    = "IBEN, Gorzów Wlkp.",
}