@article{Michalska:2002,
  author  = "M. Michalska and A. Góralewska-Słońska",
  title   = ""Bio-Siegel" - nowy znak dla żywności ekologicznej",
  journal = "Studia i Materiały : Referaty : Ekologia pogranicza",
  volume  = "T. 20, nr 1",
  pages   = "275--278",
  year    = "2002",
  note    = "IBEN, Gorzów Wlkp.",
}