@article{Gibowski:2002,
  author  = "S. Gibowski and M. Mrówczyńska and A. Wilusz",
  title   = "Niektóre zagadnienia związane z oszacowaniem przemieszczeń w ujęciu liniowym i nieliniowym",
  journal = "Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej : Budownictwo i Inżynieria Środowiska : XVII Konferencja Katedr i Zakładów Geodezji na Wydziałach Niegeodezyjnych. Cz. 1 : Geodezja w procesie budowlanym",
  volume  = "nr 195",
  number  = "34",
  pages   = "71--76",
  year    = "2002",
  note    = "Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów",
}