@article{Ruszczyńska:1995,
  author  = "M. Ruszczyńska",
  title   = "Juwenilia Dominuika Magnuszewskiego",
  journal = "Studia i Materiały Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze. Filologia Polska",
  number  = "z. 8",
  pages   = "7--21",
  year    = "1995",
  note = "",
}