@article{Ruszczyńska:1996,
  author  = "M. Ruszczyńska",
  title   = ""Rozbójnik salonowy" - zapomniany dramat Dominika Magnuszewskiego",
  journal = "Studia i Materiały Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze. Filologia Polska",
  number  = "z. 9",
  pages   = "43--54",
  year    = "1996",
  note = "",
}