@article{Hładkiewicz:2002,
  author  = "W. Hładkiewicz and A. Ilciów",
  title   = "Znaczenie i rola marketingu politycznego w teorii organizacji",
  journal = "Zeszyty Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości : Refleksje społeczno-gospodarcze : Najnowsze instrumenty opisu organizacji",
  volume  = "nr 2",
  pages   = "119--126",
  year    = "2002",
  note    = "Wydaw. Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych",
}