@article{Rohatyński:2002,
  author  = "R. Rohatyński and £. Fr±ckowiak-Iwanicka and T. Klekiel",
  title   = "Algorytm ewolucyjny w zadaniu optymalnej syntezy mechanizmów d¼wigniowych",
  journal = "Prace Naukowe Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wroc³awskiej : Konferencje : XVIII Ogólnopolska konferencja naukowo-dydaktyczna teorii maszyn i mechanizmów",
  volume  = "nr 85",
  number  = "25",
  pages   = "309--316",
  year    = "2002",
  note    = "Oficyna Wydaw. Politechniki Wroc³awskiej, Wroc³aw",
}