@article{Gontaszewska-Piekarz:2002,
  author  = "A. Gontaszewska-Piekarz",
  title   = "Analiza wybranych parametrów geotechnicznych iłów trzeciorzędowych na terenie Zielonej Góry",
  journal = "Natura",
  volume  = "z. 7",
  pages   = "57--62",
  year    = "2002",
  note    = "Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi Oddz. Ziemi Lubuskiej",
}