@article{Leszczyńska:1980,
  author  = "H. Leszczyńska",
  title   = "Luminacyjna metoda projektowania oświetlenia drogowego",
  journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej : Elektrotechnika",
  volume  = "nr 61",
  number  = "10",
  pages   = "195--204",
  year    = "1980",
  note    = "Wydaw. Uczelniane WSI, Zielona Góra",
}