@article{Majewski:1997,
  author  = "T. Majewski",
  title   = "Z historii teatrów Wrocławia w pierwszych latach rządów narodowosocjalistycznych",
  journal = "Orbis Liguarum: Legnickie Rozprawy Filologiczne",
  volume  = "Vol. 6",
  pages   = "319--326",
  year    = "1997",
  note = "",
}