@article{Majewski:2002,
  author  = "T. Majewski",
  title   = "Inscenizacje dramatów Gerharta Hauptmanna na scenach Wroc³awia w latach 1933-1944",
  journal = "Acta Universitatis Lodziensis : Folia Germanica",
  number  = "nr 3",
  pages   = "145--162",
  year    = "2002",
  note = "",
}