@article{Mikołajczak:2003,
  author  = "M. Mikołajczak",
  title   = ""W cieniu heksametru" : o funkcjach 6-akcentowca w poezji Zbigniewa Herberta",
  journal = "Roczniki Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałbrzychu : Język Polski",
  number  = "T. 2",
  pages   = "51--58",
  year    = "2003",
  note = "",
}