@article{Jarczyk:1991,
  author  = "W. Jarczyk",
  title   = "On a problem of Z. Daróczy",
  journal = "Annales Mathematicae Silesianae : Prace Naukowe Uniwersytetu ¦l±skiego w Katowicach",
  volume  = "nr 5",
  number  = "1236",
  pages   = "83--90",
  year    = "1991",
  note    = "Uniwersytet ¦l±ski, Katowice",
}