@article{Leszczyńska:1990,
  author  = "H. Leszczyńska",
  title   = "Die Reflexionseigenschaften polnischer Fahrbahndecken im feuchten Zustand",
  journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej : Elektryka",
  volume  = "nr 93",
  number  = "14",
  pages   = "131--136",
  year    = "1990",
  note    = "Wydaw. Uczelniane WSI, Zielona Góra",
}