@article{Majewski:2003,
  author  = "T. Majewski",
  title   = "Inscenizacje dramatopisarstwa europejskiego na scenach dramatycznych Wrocławia w latach rządów narodowego socjalizmu 1933-1944",
  journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku : Neofilologia",
  number  = "T. 4",
  pages   = "153--177",
  year    = "2003",
  note = "",
}