@article{Ogiołda:2002,
  author  = "E. Ogiołda",
  title   = "Podstawy oceny niezawodności Elastycznych Systemów Pneumatycznego Odwiórowania",
  journal = "Zastosowania Ergonomii",
  volume  = "nr 1-4",
  pages   = "125--132",
  year    = "2002",
  note    = "Centrum Zastosowań Ergonomii, Zielona Góra",
}