@article{Eckert:2002,
  author  = "W. Eckert",
  title   = "Średniowieczne fortyfikacje Zielonej Góry",
  journal = "Studia Zielonogórskie",
  volume  = "T. 8",
  pages   = "37--54",
  year    = "2002",
  note = ", Zielona Góra",
}