@article{Biliński:1986,
  author  = "T. Biliński and W. Eckert",
  title   = "Analiza czynników wpływających na ustalenie właściwego momentu rozpoczęcia remontu budynku prefabrykowanego",
  journal = "Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej : Konferencje : Problemy naukowo-badawcze technologii mechanizacji organizacji i ekonomiki budownictwa",
  volume  = "nr 46",
  number  = "13",
  pages   = "17--21",
  year    = "1986",
  note    = "Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, Wrocław",
}