@article{Piontek:2003,
  author  = "M. Piontek and R. Piontek",
  title   = "Zagrożenia dla ludzi i zwierząt wywołane występowaniem sinic w ekosystemach wodnych",
  journal = "Natura",
  volume  = "z. 8",
  pages   = "79--93",
  year    = "2003",
  note    = "Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi - Oddział Ziemi Lubuskiej, Zielona Góra",
}