@article{Chodyła:2001,
  author  = "Z. Chodyła",
  title   = "Cyganie w Wielkopolsce w XVIII wieku w świetle dokumentów z Archiwum Państwowego w Poznaniu",
  journal = "Balcanica Posnaniensia. Acta et studia",
  volume  = "T. 11/12",
  pages   = "63--74",
  year    = "2001",
  note = "",
}