@article{Smoleński:2003,
  author  = "R. Smoleński and J. Bojarski and A. Kempski",
  title   = "Wpływ impedancji pasywnych filtrów EMC na częstość występowania i amplitudy prądów łożyskowych w układach napędowych PWM",
  journal = "Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Elektryka : III Krajowe Sympozjum Kompatybilność Elektromagnetyczna w Elektrotechnice i Elektronice - EMC'03",
  volume  = "nr 927",
  number  = "100",
  pages   = "275--282",
  year    = "2003",
  note    = "Wydaw. Politechniki Łódzkiej, Łódź",
}