@article{Janiszewska-Nieścioruk:2003,
  author  = "Z. Janiszewska-Nieścioruk",
  title   = "Szanse i zagrożenia edukacji integracyjnej dzieci z niepełnosprawnością intelektualną",
  journal = "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie : Psychologia",
  number  = "z. 11",
  pages   = "29--40",
  year    = "2003",
  note = "",
}