@article{Ruszczyńska:1984,
  author  = "M. Ruszczyńska",
  title   = "Funkcje aluzji literackiej w poezji Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej",
  journal = "Studia i Materiały Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze. Filologia Polska",
  number  = "z. 4",
  pages   = "141--164",
  year    = "1984",
  note = "",
}