@article{Biliński:2003,
  author  = "T. Biliński and W. Eckert",
  title   = "Renowacja zabytków i modernizacja obszarów zabudowanych - nowa specjalność na kierunku Budownictwo",
  journal = "Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej : Budownictwo : Ogólnopolska konferencja naukowo-dydaktyczna "Kształcenie na kierunku Budownictwo"",
  volume  = "z. 43",
  pages   = "11--18",
  year    = "2003",
  note    = "Wydaw. Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce",
}