@article{Mrówczyńska:2003,
  author  = "M. Mrówczyńska",
  title   = "Efektywność algorytmu propagacji wstecznej błędu z zastosowaniem nieliniowych funkcji aktywacji do aproksymacji rzeźby terenu",
  journal = "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej : Budownictwo",
  volume  = "z.1595",
  number  = "101",
  pages   = "271--278",
  year    = "2003",
  note    = "Wydaw. Politechniki Śląskiej, Gliwice",
}