@article{Romankiewicz:1996,
  author  = "F. Romankiewicz and P. Skocovsky",
  title   = "Wpływ składu chemicznego i modyfikacji na pamięć kształtu mosiądzów aluminiowych",
  journal = "Zeszyty Naukowe Politechniki Zielonogórskiej : Mechanika",
  volume  = "nr 110",
  number  = "21",
  pages   = "19--29",
  year    = "1996",
  note    = "Wydaw. PZ, Zielona Góra",
}