@article{Asani:2003,
  author  = "A. Bobowska and T. Chrzan",
  title   = "Wykorzystanie wód geotermalnych gwarancją zrównoważonego rozwoju kraju",
  journal = "Natura",
  volume  = "z. 9",
  pages   = "115--120",
  year    = "2003",
  note    = "Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi Oddz. Ziemi Lubuskiej",
}