@article{Maciarz:2003,
  author  = "A. Maciarz and Z. Janiszewska-Nieścioruk",
  title   = "Społeczne wspieranie osób niepełnosprawnych w procesie ich integracji",
  journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego : Studia Pedagogica Universitatis Stetinensis : Integracja społeczna szansa wsparcia osób z niepełnosprawnościa",
  volume  = "Nr 370",
  number  = "Z. 4",
  pages   = "31--40",
  year    = "2003",
  note = "",
}