@article{Romankiewicz:1988,
  author  = "F. Romankiewicz",
  title   = "Ispol'zovanie termiceskogo analiza dlja ocenki struktury litejnych splavov v avtomaticeskich processach lit'ja",
  journal = "Prace Naukowe Instytutu Techniki Cieplnej i Mechaniki P³ynów Politechniki Wroc³awskiej : Konferencje : Kompleksnaja avtomatizacija promyslennosti (cz. 3) : III pol'sko-sovetskaja naucno-techniceskaja konferencija",
  volume  = "nr 33",
  number  = "7",
  pages   = "152--156",
  year    = "1988",
  note    = "Wydaw. Politechniki Wroc³awskiej, Wroc³aw",
}