@article{Grabińska:2003,
  author  = "T. Grabińska",
  title   = "Etyczny konteks analizy pojęcia przedsiębiorczości",
  journal = "Archeus",
  volume  = "T. 4",
  pages   = "141--177",
  year    = "2003",
  note = "",
}