@article{Krasicka-Cydzik:1988,
  author  = "E. Krasicka-Cydzik",
  title   = "Elektromigracja wybranych pierwiastków w ciekłej miedzi rafinowanej reagentami wapniowymi",
  journal = "Archiwum Technologii Budowy Maszyn",
  volume  = "z. 7",
  pages   = "35--43",
  year    = "1988",
  note    = "Wydaw. Politechniki Poznańskiej, Poznań",
}