@article{Hładkiewicz:2004,
  author  = "W. Hładkiewicz and A. Ilciów",
  title   = "Metodologiczne problemy badań pogranicza polsko-niemieckiego",
  journal = "Studia i Materiały : Referaty : Ekologia Pogranicza - EP '04",
  volume  = "T. 22, nr 1-2",
  pages   = "70--73",
  year    = "2004",
  note    = "IBEN, Gorzów Wlkp.",
}