@article{Romankiewicz:1987,
  author  = "F. Romankiewicz",
  title   = "Badania nad wpływem tlenu na proces modyfikacji miedzi",
  journal = "Archiwum Technologii Budowy Maszyn",
  volume  = "z. 6",
  pages   = "127--136",
  year    = "1987",
  note    = "Wydaw. Politechniki Poznańskiej, Poznań",
}