@article{Romankiewicz:1994,
  author  = "F. Romankiewicz and W. Reif",
  title   = "Międzymetaliczne wtrącenia w mosiądzach ołowiowych",
  journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej : Mechanika",
  volume  = "nr 105",
  number  = "20",
  pages   = "119--126",
  year    = "1994",
  note    = "Wydaw. WSI, Zielona Góra",
}