@article{Sadecka:2004,
  author  = "Z. Sadecka and S. Myszograj",
  title   = "Toksyczność i rozkład fenitrotionu w procesie fermentacji metanowej osadów ściekowych",
  journal = "Rocznik Ochrona Środowiska",
  volume  = "T. 6",
  pages   = "171--187",
  year    = "2004",
  note    = "Wydawnictwo Środkowo-Pomorskiego Towarzystwa Naukowego Ochrony Środowiska, Koszalin",
}