@article{Grochowska:2004,
  author  = "E. Grochowska and J. Marcinowski and A. Matysiak",
  title   = "Badania doświadczalne rozprężanych belek zespolonych stalowo-betonowych",
  journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy : Mechanika : Sesja naukowa : mechanika stosowana",
  volume  = "nr 243",
  number  = "54",
  pages   = "121--130",
  year    = "2004",
  note    = "Wydaw. Uczelniane Akademii Techniczno-Rolniczej, Bydgoszcz",
}